cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială