Școala Gimnazială Stroiești

Comuna Stroieşti este situată în partea vestică a municipiului Suceava, aproximativ între paralelele 47°34´ şi 47°39´ latitudine nordică şi între meridianele 26°05´ şi 26°10´ logitudine estică.

Se învecinează cu teritoriile comunelor : Todireşti, la nord, Şcheia, spre est, Moara, la sud şi Ciprian Porumbescu, la vest. Intre aceste limite comuna Stroieşti ocupă o suprafaţă de 3684 hectare.

Este traversată de drumul european E 576 Suceava-Cluj-Napoca.

Aproape paralel cu acest drum şi în aceeaşi direcţie trece calea ferată 502 Suceava- Ilva Mică.

Comuna are în componenţă 3 sate : Stroieşti, Zahareşti şi Vâlcelele.

La recensământul din 2002, populaţia comunei Stroieşti era de 3599 locuitori, din care 2614 la Stroieşti, 866 la Zahareşti şi 119 la Vâlcele.

Locuitorii lucrează în municipiul Suceava, cultivă terenul agricol sau cresc animale ale căror produse le valorifică pe piaţa municipiului Suceava.

Unii părinţi folosesc copiii la muncă, în detrimentul frecventării cursurilor.

Misiunea şcolii constă în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor pentru viaţă conform  îndemnului adresat de Seneca lui Lucillius : ,,NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS”. Încercăm să depistăm şi elevi capabili de performanţe superioare pe care să-i îndreptăm spre şcoli postgimnaziale .

 

Comuna Stroieşti este atestată documentar într-un manuscris emis de Alexandru cel Bun, în Suceava, la 3 iunie 1429. În anul 2004 am aniversat 575 de ani de la prima atestare documentară a localităţii.

Documentul, scris în româneşte, cu litere chirilice, are următorul conţinut:

„Din mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru Voievod, domn al Ţării Moldovei, facem cunoscut şi în această carte a noastră, celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că aceste adevărate slugi şi boieri ai noştri credincioşi, pan Lazăr, pan Stanciul şi pan Costea fiii lui Oană vornicul, ne-au slujit cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceea, noi, văzând dreapta şi credincioasa slujbă către noi, i-am miluit cu deosebita noastră milă şi le-am întărit drept credincioasa vislujenie a tatălui lor şi le-am dat lor, în ţara noastră, satele lor, anume la Tulova, unde este curtea lor, şi Stroinţi, la obârşia Şomuzului, şi Zaharinţi, la obârşia Şomuzului şi Litănăuţi. Iar pentru o mai mare întărire a tuturor celor sus-scrise, am poruncit slugii noastre credincioase, Neagoe logofăt, să scrie şi să atârne pecetea noastră. La Suceava, anul 6937 (1429) iunie 3″.

În dosarul 6/7 din anul 1830, din fondul Mitropolia Bucovinei, găsim menţiunea potrivit căreia la acea dată, în satul Stroieşti existau 213 copii vrednici de şcoală: 106 băieţi şi 107 fete. Dintre aceştia doar doi frecventau şcoala, cei ai parohului Andrei Danciu. Nu poate fi vorba de o şcoală în Stroieşti, probabil cei 2 erau la o şcoală din Suceava.

În 1850 erau în Stroieşti circa 40 de copii apţi pentru şcoală. Din lipsa unui local pentru şcoală, învăţământul se preda de către un învăţător ambulant pe la case, plata făcându-se, parte în natură şi parte în bani.

Singurul document în care se menţionează existenţa unei şcoli în Stroieşti este „minicronica personală” a fostului director de şcoală Eustafie Maximiuc, în care se arată că în anul 1861 a luat fiinţă ,,Şcoala poporală de o clasă” sub vrednica conducere timp de 26 de ani a iscusitului învăţător Alexandru Vlad. Erau înscrişi 30 de elevi şi frcventau şcoala peste 20, învăţătorul era plătit cu 90 florini anual.

În 1884 ia fiinţă Şcoala de la Gropi-Bălăceana (actualul sat component al comunei: Vâlcele) iar în 1890 se înfiinţează Şcoala de la Zahareşti.

La 8 august 1905 s-a pus piatra de temelie pentru zidirea noului local de şcoală, care s-a realizat între 1905-1907 şi cuprindea 6 săli de clasă, o cancelarie, 2 camere pentru omul de serviciu şi o cameră pentru dirigintele şcolii. Inaugurarea noului edificiu s-a făcut la 26 iunie 1907, în prezenţa dirigintelui Alexandru Ţăran.

În anul şcolar 1907-1908 erau înscrişi 335 elevi.

În anul 1976 la vechiul local de şcoală, construit în 1907 s-a adăugat un nou local de şcoală cu 7 săli de clasă, 2 laboratoare, o bibliotecă şi o cancelarie.

Între anii 1959-2007 populaţia şcolară a fost în  medie de 350 elevi. Cel mai mare număr de elevi a fost în anul şcolar 1981-1982 (566), iar cel mai mic număr în anul şcolar 1994-1995 (246). În anul şcolar 2006-2007 urmează cursurile şcolii noastre 317 elevi.

Personalităţi care şi-au desfăşurat activitatea ca profesori şi elevi în şcoala noastră

În comuna Stroieşti s-au născut scriitorul şi publicistul ION GRĂMADĂ (1886-1917), eroul de la Cireşoaia şi profesorul universitar ILIE GRĂMADĂ (1911-1985).

La şcoala din Stroieşti a studiat prof. DUMITRU BODNARIUC, fost inspector şcolar general al I.Ş.J. Suceava.